Kadencja 2017 - 2021 r.


Zarząd Cechu

 

v    Leon Hoffman                       - Starszy Cechu

v    Julian Orłowski                      - Podstarszy Cechu

v    Marian Boczar                       - Podstarszy Cechu

v    Renata Mazur Bukała             - Sekretarz

v    Tadeusz Kozubal                   - Skarbnik

v    Janina Kruczek                      - członek zarządu

v    Edward Mróz                         - członek zarządu

            

  

Komisja Rewizyjna 

 

v    Piotr Hoffman                 - Przewodniczący

v    Jacek Sowa                 - Z-ca przewodniczącego

v    Piotr Przybyłowicz          - Sekretarz

 

Sąd Cechowy 

 

v    Jakub Rak                        - Przewodniczący

v    Marek Włoch                    - Z-ca przewodniczącego

v    Izabela Szczech     - członek sądu