Zakłady zrzeszone w CRW Rzeszów szkolące w zawodzie - "fryzjer"

 

 Lp.

 Nazwa zakładu

 Adres zakładu

 

1.

 

 

 

2.

Zakład Fryzjerski
„CLAUDIA’
Borowiec Małgorzata

35-329 Rzeszów
ul  Krzyżanowskiego 6

 

3.

Zakład Fryzjerski
Czachor Dioniza

35-959 Rzeszów
ul. Osmeckiego 23a/3

 

4.

 

 

 

5.

„ ASSET”
Grad Halina

35-510 Rzeszów
ul. Ślusarczyka 1a

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

Salon Fryzjerski LORETTE
Selwa Krzysztof

35-025 Rzeszów
ul. Zygmuntowska 7

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.