Zakłady zrzeszone w CRW Rzeszów szkolące w zawodzie Stolarz

 

 

 Lp.

 Nazwa zakładu

 Adres zakładu

 

1.

FPUH „POLMAR”
Marian Stępień

36-007 Krasne 672a