Świąt wypełnionych radością i miłością,

Niosących spokój i odpoczynek, 

Nowego Roku Spełniającego wszelkie marzenia,

Pełnego optymizmu, wiary, 

Szczęścia i powodzenia dla wszystkich Członków naszego Cechu

Życzą

Zarząd i Pracownicy

Cechu Rzemiosł Wielobranżowych w Rzeszowie

Kartka świąteczna