Na dzień 24 września 2020 r. (czwartek) godz. 11:00 zostało zwołane Walne Zgromadzenie Członków Cechu. Udziału w Walnym Zgromadzeniu umożliwia każdemu Członkowi Cechu wzięcie udziału w podejmowaniu kluczowych decyzji o przyszłości i kierunku działania naszej organizacji.

Przypominamy, że  zgodnie z Regulaminem Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Wielobranżowych w Rzeszowie w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyć mogą oprócz Członków Cechu wyłącznie osoby zaproszone przez Zarząd Cechu.